Keresés:
 Divergan HM®

Műgyanta származék, nehézfémek (Fe, Cu, Al), valamint nemkívánatos polifenolok stabilizálására, ill. eltávolítására mustból, borból, pezsgőből

Általános leírás:

Térhálós (keresztkötéses), oldhatatlan vinilimidazol/vinilpirrolidon kopolimer a nehézfémek, valamint a 3,4 dihidroxicinnamic sav (fahéjsav) származékok megkötésére a mustban, must sűrítményben, borban és habzó borban.

 
Műszaki jellemzők:

Vegyészeti neve:A vinilimidazol és vinilpirrolidon térhálós (keresztkötéses), oldhatatlan kopolimere 9:1 arányban

Molekulatömeg: 

Nem határozható meg, mert oldhatatlan valamennyi szokványos szerves oldószerben

Leírás:   

Tejfehér, higroszkopikus por gyenge, halvány jellegzetes illattal. Térhálós (keresztkötéses) kopolimer, amely vinilimidazolból (VI) és vinilpirrolidonból (VP) áll.  Előállítása vizes oldatból történik egy speciális polimerizációs technikával.
 

Részletes adatok:
 
    Víz (Karl Fischer)    ? 5%
    Fémes szennyező anyagok:         Reziduális monomerek (GC):
        Arzén    ? 2 mg/kg                          Vinilpirrolidon    ? 5 mg/kg
        Ólom     ? 2 mg/kg                          Vinilimidazol     ?10mg/kg
        Cink      ? 1 mg/kg
        Réz       ? 1 mg/kg
    Duzzasztási térfogat:      ? 6 l/kg
    Nitrogén (KJELDAHL):    26.0-29.0%
    Égési maradék:              ? 0,2 %
    Ólomszerű nehézfémek:  ? 10 mg/kg
    Oldható anyag:
    Vízben:                          ? 0,5 %
    Savas etanolos oldatban  ? 1 %
    Keresztkötő/térhálósító:   Divinilimidazolidon? 2 mg/kg
    Permeabilitás                  ? 4 l/h•1600cm2
    Térfogatsűrűség:              0,10-0,30 g/cm3

Felhasználás:

A Divergan HM® egy oldhatatlan adszorpciós gyanta a pincészetek számára nagy fontossággal bíró két kiemelkedő tulajdonsággal:

1. A sajátos adszorpciós kapacitás a nehézfémekre (pl. réz és vas) és az alumíniumra vonatkozóan azok nagyobb koncentrációjának a kivonását teszi lehetővé a derítés során és megelőzi a bor zavarosodását. 

2. A Divergan HM® által adszorbeált fenolos vegyületek a 3,4 dihidroxicinnamic származékok, amelyek enzimatikus és nem enzimatikus reakciókba lépnek be. Ezen reakcióknak a végtermékei felelősek a fehér és rozé borok nem kívánatos barna elszíneződéséért.

A Divergan HM® lehetővé teszi stabil habzóborok készítését is.
 

Alkalmazási területek:

A Divergan HM®  használható mustban, must sűrítményben, borban és habzó borban (pezsgő alapborban).

Előkészítés:

A Divergan HM® -t száraz por formájában, másik lehetőségként vízzel vagy a kezelendő musttal, borral készítet 5%-os szuszpenziója formájában adagoljuk be. A szuszpenziót ismételt keverés mellett kell elkészíteni. Legalább 60 perc 18-20 0C –on történő duzzasztás után öntsük közvetlenül a kezelőtartályba.

Adagolás és kontakt idő:

A vasat és a rezet nem szabad teljesen eltávolítani, ezen elemek kis mennyisége (0,05-0,1 mg/l réz és 2-3 mg/l vas) szükséges a bor redox potenciáljához. Az esetek többségében a Divergan HM®  40-80 g/hl mértékű adagolása elegendő ahhoz, hogy ezeket a határértékeket ne lépjük át
A Divergan HM® -t 10 és 20 g/hl közötti adagban adjuk a musthoz a barnulás megelőzéséhez. 20-60 percen keresztül alapos keveréssel biztosítani kell a megfelelő érintkezést az adszorpcióhoz a barnulás korai fázisában.
Általában 6 óra elegendő ahhoz, hogy a rézmaradványt kivegyük a derítéssel, de a vas eltávolításá-hoz számoljon 24 órával. Ez alatt különösen fontos, hogy a polimer folyamatosan reszuszpendálódjon. A tétel nagyságától függően vagy sugárirányú, vagy tengelyirányú keverőlapáttal biztosítani kell, hogy a polimer szuszpendált maradjon. Ezt a tétel cirkuláltatásával is elérhetjük. Ebben az esetben a visszajövő folyadéknak a folyadék oszlop tetejéhez közel kell áramolnia a polimer folyamatos szuszpendálásához. A bor derítéséhez használt tartálynak teljesen tele kell lennie amiatt, hogy a bor mechanikai igénybevétele minél kisebb legyen.
Az utolsó szuszpendálást követően egy 50 hl-es tartály esetében legalább 48 órán keresztül de legfeljebb 5 napon át hagyjuk leülepedni a Divergan HM®-t, hogy elérje a 40 NTU-s zavarossági szintet.
Ezt követően a bort legfeljebb 3 mikron porozitású szűrőn (kovaföld, vagy durva szűrőlap) át kell szűrni úgy, hogy a nyomás ne lépje túl a 0,8 bar értéket.
A termék térfogatsűrűsége kb. 0,25 kg/l, azaz 100 g Divergan HM® ömlesztett formában kb. 400 ml térfogatot tölt ki.

Csomagolás: 

40 kg-os visszazárható műanyag hordó PE béléssel.

Tárolás:

A hordót gondosan lezárva kell tárolni.

Termékszám:    10076247

Megjegyzés:    
 
Az ezen ismertetőn feltüntetett adatok a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Figyelembe véve azt a számos tényezőt, amely befolyásolhatja termékünk feldolgozását és alkalmazását, ezek az adatok nem szolgálnak más felhasználókat, akik saját megfigyeléseikre és tesztjeikre támaszkodnak. Az adatok nem biztosítanak garanciát sem bizonyos tulajdonságokra, sem pedig a termék alkalmazhatóságát bizonyos speciális célokra. Valamennyi leírás, rajz, fotó, adat, tulajdonság, tömeg stb. változhat minden előzetes bejelentés nélkül, és nem érintik a termék szerződésben meghatározott minőségét.
  
  GWein Bucher Vaslin Gai Ever Hobra
  Belépés Jogvédő Nyilatkozat Honlaptérkép